koshio02.jpg

データサイエンス 人工知能 未来学

戦略企画部 特別顧問
小塩 篤史  /  Koshio Atsushi

 

東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程 修了
マサーチューセッツ工科大学スローン経営大学 客員研究員
事業構想大学院大学事業構想研究科 教授

データサイエンティスト、フレームワーク構築の日本の第一人者